Zagroda

Położenie geograficzne (23°24'E 51°05'N)

Wieś nad Uherką, zamieszkana w 2000 r. przez 278 osób i złożona z 68 gospodarstw. Wymieniana źródłach historycznych od 1734 r. jako Zagroda Uherska.

Miejscowość wchodziła w skład dóbr Uher. Zamieszkana przez ludność rzymskokatolicką (parafia w Depułtyczach) i prawosławną (również parafia w Depułtyczach). W XIX w. (według informacji ze „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego…”) w 1827 r. istniała tutaj szkoła początkowa i browar. Mieszkało w Zagrodzie 237 osób i istniało 38 domów.

Dawny cmentarz prawosławny

W Zagrodzie zachował się cmentarz prawosławny z XIX w., krzyż kamienny z 1929 r. oraz 18 domów drewnianych z okresu międzywojennego.

Fragment cmentarza

Miejscowość należy do parafii pw. Wszystkich Świętych w Depułtyczach Starych.