Zarzecze

Położenie geograficzne (23°29'E i 51°12'N)

Wieś i osada młyńska nad Uherką, niegdyś znajdująca się na terenie Gminy Staw, zamieszkana według stanu z 2000 r. przez 136 osób i złożona z 35 gospodarstw.

Wymieniana w źródłach od 1796 r., niegdyś wchodziła w skład dóbr Czułczyce. Według opisu zamieszczonego „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego…”, w 1827 r. mieszkało w Zarzeczu 68 osób i znajdowało się 12 domów.

Zagadkowy obelisk

Od okresu międzywojennego funkcjonowała tutaj szkoła powszechna. Od 1920 r. pracowała tutaj Lucyna Mazurkowa. Na terenie dawnej szkoły zachował się tajemniczy cylindryczny słup, wykonany z kamienia polnego, o średnicy 1 m i wysokości 2,5 m, niegdyś zwieńczony żelaznym krzyżem. Pochodzący prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX w. obiekt, powstał w celu oznaczenia granicy między Zarzeczem i Wólką Czułczycką. Istnieje również hipoteza, że słup powstał na miejscu dawnego cmentarza, o czym mogą świadczyć odnalezione w pobliżu kości ludzkie.

Jeden z zabytkowych domów

Miejscowość należy do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Rocha w Czułczycach.

W granicach Zarzecza zachowało się 7 drewnianych domów z początków XX w. oraz murowany spichlerz z 1936 r.