Żółtańce Kolonia

Położenie geograficzne (23°27'E i 51°07'N)

Miejscowość na pograniczu Chełma i Gminy Chełm, powstała w wyniku podziału wsi Żółtańce. W 2000 r. zamieszkana przez 329 mieszkańców i złożona z 72 gospodarstw.

Zespół Szkół w Żółtańcach Widok na wejście główne

W okresie międzywojennym włączona w skład miasta (decyzja nie została zrealizowana). Znajduje się tutaj budynek szkoły z lat trzydziestych XX w. oraz pozostałości cmentarza powstańczego z 1863 r., wykorzystywanego również jako miejsce pochówku ofiar epidemii tyfusu i żołnierzy z I wojny światowej.

Na terenie miejscowości funkcjonował również niewielki ośrodek dworski, założony po 1930 r. przez byłego rządcę folwarku Żółtańce Aleksandra Mostowskiego.

Po II wojnie światowej obiekt pozostał w rękach prywatnych. Dwór (rozebrany w latach 80-tych) otaczał niewielki park.

Miejscowość należy do parafii Świętej Rodziny w Chełmie.