Strupin Mały

Położenie geograficzne (23°31'E 51°06'N)

Miejscowość powstała w 1921 r. w wyniku podziału wsi Strupin. Zamieszkana w 2000 r. przez 164 osoby i złożona z 61 gospodarstw.

Strupin Mały powstał w związku z parcelacją dóbr strupińskich po powstaniu styczniowym. W okresie międzywojennym funkcjonowała tutaj szkoła (drewniany budynek zachował się do dzisiaj) oraz działało Koło Młodzieży Wiejskiej.

Od 1934 r. pracował tutaj Franciszek Jarema. Na terenie Strupina Małego znajdują się cztery krzyże żelazne, kapliczka i 9 domów drewnianych z początku XX w.

Strupin Mały należy do parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie.