Wojniaki

Położenie geograficzne (23°22'E i 51°03'N)

Niewielka miejscowość nad Uherką, wymieniana od 1921 r. Obecnie zamieszkana (stan z 2000 r.) przez 72 osoby i złożona z 22 gospodarstw.

W okresie międzywojennym w Wojniakach funkcjonowała szkoła powszechna (od 1936 r. pracował tutaj Joachim Sołowiej, a w 1939 r. Ryszard Jaworski) oraz wzniesiono pomnik poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, zniszczony w latach pięćdziesiątych.

Zachował się natomiast, również powstały w tym czasie drewniany krzyż. W okresie międzywojennym w Wodniakach istniała szkoła powszechna i Spółdzielnia Spożywców „Zgoda”.

Miejscowość należy do parafii pw. Wszystkich Świętych w Depułtyczach. Na jej obszarze zachowały 5 budynków z okresu międzywojennego.