Horodyszcze-Kolonia

Położenie geograficzne (23°25'E i 51°10'N)

Miejscowość wydzielona z Horodyszcza w 1970 r.

Znajduje się tutaj porośnięte dębami wzgórze o wysokości 229 m, noszące nazwę Dziewicza Góra, uznane w 1982 r. za pomnik przyrody (jako wzgórze widokowe), posiadające powierzchnię 1,54 ha. O malowniczym wzniesieniu zachowały się legendy, spisane między innymi przez chełmskiego literat Longina Jana Okonia, mówiące o klasztorze zniszczonym przez Mongołów. Badania archeologiczne nie potwierdziły tych przekazów, chociaż na wzniesieniu w jego okolicy odkryto groby kamienne oraz narzędzia kamienne.

W 1944 r. odkryto tutaj skarb monet z czasów Zygmunta III Wazy. W1907 r. w tej części Horodyszcza powstała olbrzymia cegielnia, własność Chaima Sztejnberga, Wigdora Inlendera i Josefa Brafmana, produkująca 2 miliony cegieł rocznie. Do właścicieli cegielni należał również grunt o powierzchni 92 hektarów. Po II wojnie światowej rejon cegielni został włączony do obszaru miasta Chełma.

Według danych z 2000 r. w miejscowości istniało 66 gospodarstw, zamieszkanych przez blisko 300 osób. Horodyszcze Kolonia należy do parafii pw. św. Rocha w Czułczycach.