Krzywice

Położenie geograficzne (23°29'E i 51°04'N)

Niewielka miejscowość, zamieszkana w 2000 r. przez 103 osoby i złożona z 26 gospodarstw. Wymieniana w źródłach historycznych od 1434 r. (Sielcze, czyli Krzywicze) jako własność królewska, wchodząca w skład starostwa chełmskiego. Według lustracji z 1564-65 r. Krzywice tworzyły wraz z Rożdżałowem, Strupinem i Koczowem jedną osadę, złożoną z 26 gospodarstw („dworzyszcz”). Mieszkańcy zwolnieni byli od płacenia czynszu, jednak obowiązywały ich różnorodne „posługi” (oranie, koszenie, wożenie drzewa, zbieranie miodu, posługa na zamku chełmskim, w tym „stajnie zamkowe chędożyć i oprawować”, a także ekwipowanie czterech żołnierzy „w barwie”).

Początkowo należała do parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Kumowie, a następnie do parafii pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie. Według kolejnej lustracji (1608 r.) w osadzie znajdowało się 7 „dworzyszcz” (3 osiadłe), dające czynszu po 12 groszy, korcu owsa i po dwa kapłony. Nieco mniejsza ilość gospodarstw wymieniono w lustracji z 1661-65 r., gdzie wymienia się 2 i ¼ „pułłanka (osiadłych 1 i ¼). Mieszkańcy nadal przekazywali po korcu owsa, 2 kapłony i 12 jajek. Ubóstwo osady podkreślało zdanie, że posługi dają po 2 dni w tydzień pieszo, bo „koni i wołów nie mają”. Krzywice odbudowały się w XVIII w. Według zapisu w „Inwentarzu starostwa grodowego chełmskiego z 1769 r.” (publikacja Józef Kus „Rocznik Chełmski”, tom 2 z 1996 r.) w osadzie było 12 gospodarstw, zobowiązanych do pracy z koniem (7 chłopów, pracujących 6 i ½ dni w roku) i pieszo (4 osadników, pracujących 4 dni tygodniowo). Jeden z chłopów był zwolniony od posług. W XIX w. miejscowość występuje jako Krzywiczki (obecnie część osady funkcjonuje pod taką nazwą). W 1827 r. istniało tutaj 8 domów, zamieszkałych przez 44 osoby. Od 1867 r. do II wojny światowej w Krzywicach (Krzwiczkach) znajdowała się siedziba gminy (jej spadkobierczynią w części jest obecna Gmina Chełm).

W okresie międzywojennym w Krzywicach funkcjonowała szkoła powszechna. W miejscowości znajduje się 8 budynków z okresu międzywojennego oraz cementowa kapliczka z krzyżem z 1948 r. Krzywice należą do parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie.