Parypse

Położenie geograficzne (23°25'E 51°11'N)

Stara miejscowość, leżąca nieopodal Stawu, zamieszkana w 2000 r. przez 244 osoby i złożona z 62 gospodarstw.

Kapliczka

Wymieniana w źródłach od 1429 r. jako własność parafii pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie (przekazana dokumentem Władysława Jagiełły z 12 lipca 1429 r.). Parypse należały także do parafii unickiej pw. Św. Mikołaja w Chełmie. Według danych ze „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego…”, w 1827 r. znajdowało się tutaj 21 domów, zamieszkanych przez 156 mieszkańców. W okresie międzywojennym funkcjonowała w miejscowości szkoła powszechna, w której od 1924 r. pracowała Jadwiga Medyńska, po II wojnie światowej kierująca przez wiele lat Szkołą Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza.

Kapliczka

Z racji zasług dla oświaty chełmskiej, w 1989 r. imieniem Jadwigi Medyńskiej (zmarłej w 1985 r.) nazwano jedną z ulic Chełma. Podczas II wojny światowej Niemcy przeprowadzili w Parypsem egzekucję (22 maja 1942 r.), w której rozstrzelano 8 mieszkańców wioski.

W miejscowości znajdują się dwa drewniane domy z okresu międzywojennego.

Parypse należą do parafii NMP Królowej Polski w Stawie.