Henrysin

Położenie geograficzne (23°20'E i 51°10'N)

Dawny folwark w ramach dóbr Nowosiólki, wydzielony po 1826 r. Nazwa miejscowości wywodzi się od imienia żony Józefa Niemirowskiego (syna właściciela Nowosiółek Leona Niemirowskiego) Henryki Górskiej, zmarłej w 1841 r. (jej grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Chełmie).

W 1872 r. powstała tutaj kolonia niemiecka, założona przez Wilhelma Kamenza (nazwę utworzono od imienia syna właściciela). Według zestawienia z 1929 r. („Biuletyn Informacyjny nr 6/2001” Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie) w Henrysinie w posiadaniu ewangelików znajdowało się 9 gospodarstw, co stanowiło 50% ogólnej liczby gospodarstw. Osadnicy korzystali z kaplicy w Józefinie. Istniała tutaj niewielki dwór otoczony ogrodami oraz młyn. Ludność niemiecka została wysiedlona w 1940 r. z rozkazu władz hitlerowskich.

Obecnie istnieje tutaj 27 gospodarstw i zamieszkuje ponad 100 osób (według stanu z 2000 r.). Miejscowość należy do parafii rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Pana Zbawiciela w Podgórzu.