Depułtycze Królewskie-Kolonia

Położenie geograficznej (23°26'E 51°03'N)

Miejscowość, leżąca na południe od Depułtycz Królewskich, powstała w wyniku podziału Depułtycz Królewskich. Złożona w 2000 r. z 68 gospodarstw i zamieszkana przez 335 osób.

Znajdują się tutaj kurhany wczesnośredniowieczne (z mogiłą z powstania styczniowego), drewniana kapliczka z ok. 1940 r. oraz mogiła zbiorowa z okresu II wojny światowej. Według publikacji „Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo chełmskie.” (Warszawa 1999), w Depułtyczach Królewskich Kolonii zachowało się 8 domów drewnianych i 1 murowany, pochodzących z okresu międzywojennego.

Miejscowość należy do parafii pw. Wszystkich Świętych w Depułtyczach Starych.