Wólka Czułczycka

Położenie geograficzne (23°29'E i 51°12'N)

Niewielka miejscowość nad Uherką, zamieszkana w 2000 r. przez 132 osoby i złożona z 26 gospodarstw.

Wymieniana w źródłach historycznych od 1565 r., jako Wola Czułczycka (od 1796 jako Wólka Czułczycka). Miejscowość wchodziła w skład dóbr Czułczyce (na obszarze Gminy Staw) i należała do parafii rzymskokatolickiej w Czułczycach (obecnie parafia pw. św. Rocha).

W 1916 r. w Wólce Czułczyckiej funkcjonowała szkoła powszechna, w której uczyło się 30 dzieci.

W okresie II wojny światowej w Wólce Czułczyckiej Niemcy rozstrzelali 8 Żydów (2 sierpnia 1943 r.).

W miejscowości zachowało się 7 drewnianych domów z okresu międzywojennego.