Nowiny

Położenie geograficzne (23°30'E i 51°10'N)

Miejscowość znajdująca się przy drodze z Chełma do Rudy-Huty, zamieszkana w 2000 r. przez 251 osób i złożona z 32 gospodarstw. W materiałach źródłowych wymieniana od 1827 r. jako folwark w ramach dóbr Uher.

W 2 połowie XIX w. część miejscowości włączono w skład Chełma jako przedmieście miasto posiadało w okolicach Nowin grunta leśne). W okresie międzywojennym mieszkańcy Nowin uczestniczyli w wyborach Rady Miejskiej Chełma (tworzono tutaj oddzielny okręg lub obwód). W 1934 r. w Nowinach powstał Zakład Opieki pw. Św. Paschalisa. Twórcą instytucji był dominikanin brat Stanisław Szalast (1907-1987), który za własne środki zakupił grunt i zabudowania, a następnie dzięki darom społeczeństwa przystosował obiekt do użytkowania. Zakład był przeznaczony na 40 osób. Po II wojnie światowej obiekt został rozbudowany i początkowo zarządzany był przez „Caritas”. W 1990 r. został przejęty przez administracje państwową. Obecnie zakład posiada nowoczesny budynek i blisko 300 miejsc. Obok posesji ośrodka znajduje się początek ścieżki dydaktycznej, prowadzącej przez rezerwat przyrody „Bagno Serebryskie”.

W Nowinach znajduje się 8 domów drewnianych z okresu międzywojennego. Nowiny należą do parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Okszowie.