Tytusin

Położenie geograficzne (23°20'E i 51°10'N)

Niewielka miejscowość we wschodniej części gminy, zamieszkana w 2000 r. przez 122 osoby i złożona z 23 gospodarstw.

Niegdyś folwark w ramach dóbr Nowosiółki, wymieniany od 1853 r. Nazwa wywodzi się imienia najstarszego syna właściciela Nowosiółek Leona Niemirowskiego. Tytus Niemirowski był urzędnikiem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i zmarł w stanie bezżennym w młodym wieku.

W 1872 r. powstała tutaj kolonia niemiecka, w której osiedli się osadnicy z Radomia, Kalisza i Piotrkowa. W okresie międzywojennym funkcjonowała tutaj szkoła powszechna, w której w 1918 r. uczyło się 40 dzieci.

W miejscowości znajduje się krzyż przydrożny, ufundowany w latach siedemdziesiątych, z inicjatywy ówczesnego wikariusza parafii w Podgórzu ks. Stanisława Stanisławka, a także jeden dom drewniany z 1931 r.

Miejscowość należy do parafii pw. Chrystusa Pana Zbawiciela w Podgórzu.