Zawadówka

Położenie geograficzne (23°26'E i 51°07'N)

Miejscowość na pograniczu Chełma i Gminy Chełm, zamieszkana w 2000 r. przez 386 osób i złożona z 99 gospodarstw.

Wymieniana w źródłach historycznych od XVI w., jako folwark związany z parafią pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie. Miejscowa ludność unicka należała natomiast do parafii pw. św. Mikołaja w Chełmie. W XVII w. istniał tutaj niewielki dwór.

W 1864 r. powstał kolonia niemiecka. Od zachodu do miejscowości przylega utworzony w 2004 r. rezerwat torfowiskowy „Torfowisko Sobowice”.

Młyn

W Zawadówce zachował się murowany młyn z 1920 r. o raz drewniane domy z początków XX w. (6 obiektów).

Miejscowość należy do parafii pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie.