Ludwinów

Niewielka miejscowość, powstała pod koniec XIX w., zamieszkana przez 76 osób i złożona z 22 gospodarstw (stan z 2000 r.).

Funkcjonował tutaj folwark w ramach dóbr Uher, noszący nazwę Ludwin. Według rejestru pomiarowego z 1884 r. folwark Ludwin (albo Nowiny) składał się z 162 mórg gruntów ornych, 34 mórg łąk, 291 mórg lasów i 5 mórg nieużytków. Zabudowania składały się z 4 budynków drewnianych. 24 marca 1893 r. folwark (tym razem pod nazwą Ludwinin) został wydzielony z dóbr Uher (liczył 290 mórg i 170 prętów). 1 sierpnia 1908 r. Bronisław Jan Fudakowski sprzedał Ludwinin (o powierzchni 204 morgi i 221 prętów) Józefatowi Budnemu, właścicielowi Rejowca, za sumę 200.000 rubli. Od tego momentu Ludwinin funkcjonował w ramach dóbr rejowieckich.

W 1893 r. w Ludwininie powstał kolonia niemiecka. Osadników przeniesiono z leżącej na terenie Gminy Rejowiec Kol. Krupa. W okresie międzywojennym, już pod nazwą Ludwinów, folwark został rozparcelowany. Ludwinów należy do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Józefata w Rejowcu Osadzie. Znajduje się tutaj murowana kapliczka z 1990 r. i pomnikowa brzoza brodawkowata o obwodzie 289 cm.