Nowe Depułtycze

Położenie geograficzne (23°24'E i 51°04'N)

Miejscowość stanowiąca niegdyś część Depułtycz Starych (Ruskich), zamieszkana obecnie (stan z 2000 r.) przez 219 osób i złożona z 38 gospodarstw. W granicach wioski znajduje się dawny ośrodek dworski, powstały w XIX w.

Po II wojnie światowej obiekt przejęła szkoła podstawowa. Dwór został rozebrany w l. 80-tych XX w. Nowy budynek szkolny wraz z parkiem w 2004 r. został przejęty przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Nowy właściciel dokonał sporych przekształceń założenia parkowego, między innymi poprzez wycinkę krzewów. Park posiada powierzchnię 2,2 ha i częściowo zachowany układ przestrzenny (przede wszystkim fragment alei kasztanowcowej). Zachowało się ok. 160 drzew należących do 20 gatunków, przede wszystkim: jesion wyniosły (30 sztuk), świerk pospolity (28 sztuk), kasztanowiec biały (25 sztuk), robinia akacjowa (26 sztuk), sosna pospolita (22 sztuki), klon jesionolistny (18 sztuk) oraz brzoza brodawkowata i klon pospolity. Do rzadszych drzew należą: klon zwyczajny (obwód 130 cm), kasztanowiec biały (300 i 347 cm), brzoza brodawkowata (150 cm), jesion wyniosły (200,240 i 340 cm), orzech włoski (120 cm), świerk kłujący (120 cm), sosna wejmutka (120 cm), dąb czerwony (200 cm), topola biała (340, 360 i 400 cm), lipa drobnolistna (180 i 170 cm oraz podwójna po 200 cm) i dąb szypułkowy (435 cm).

Dawna szkoła podstawowa

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków 26.07.1995 r. Jako pomniki przyrody chronione są: kasztanowiec biały (objęty ochroną w 1987 r., obwód 347 cm) oraz dąb szypułkowy (objęty ochroną również w 1987 r., obwód 435 cm).

W miejscowości znajdują się 3 domy z okresu II wojny światowej oraz cmentarz rzymskokatolicki, założony w 1930 r. Nowe Depułtycze należą do parafii pw. Wszystkich Świętych w Depułtyczach Starych.