Antonin

Położenie geograficzne (23°35'E i 51°09'N)

Niewielka miejscowość na pograniczu Chełma i Gminy Chełm, zamieszkana w 2000 r. przez 64 osoby i złożona z 14 gospodarstw. W przeszłości znajdował się tutaj folwark w ramach dóbr Serebryszcze, wymieniany od 1823 r. Po rozdzieleniu dóbr, po 1866 r., powstał samodzielny majątek, pozostający we władaniu rodziny Smorczewskich.

Według „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego…” w XIX w. w miejscowości istniała cukrownia zatrudniająca 110 robotników i dająca produkcję o wartości 21 tysięcy rubli rocznie. Natomiast w „Księdze adresowej przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim…” z 1904 r. wymieniana jest kopalnia kredy w Antoninie, zatrudniająca 3 robotników.

Na początku XX w. właścicielem folwarku był Gustaw Smorczewski, posiadający również Hruszów nieopodal Rejowca, który zmarł w 1909 r. i jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Chełmie. W 1928 r. właścicielką Antonina była Antonina Smorczewska. Według „Księgi adresowej Polski dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa” z 1928 r., majątek liczył 203 hektary. W okresie międzywojennym na gruntach folwarku (w zachodniej części) powstała Rolnicza Stacja Doświadczalna im. ks. Stanisława Staszica (na terenach włączonych z czasem do obszaru miasta Chełma). Miejscowość należy do parafii rzymskokatolickiej św. Ducha w Chełmie.