Józefin

Położenie geograficzne (23°21'E i 51°11'N)

Niewielka miejscowość, zamieszkana przez 104 osoby i złożona z 27 gospodarstw (dane z 2000 r.). W przeszłości folwark (pod nazwą Bulwinów) w ramach dóbr Nowosiółki, wymieniany od 1839 r. Nazwa miejscowości wywodzi się od imienia syna właściciela Nowosiółek Leona Niemirowskiego. Józef Niemirowski był oficerem wojska polskiego i uczestniczył w powstaniu listopadowym. Później schorowany mieszkał razem ojcem i synami (którzy z czasem przejęli dobra od dziadka) w Nowosiółkach.

Ok. 1873 r. z inicjatywy Wilhelma Kamenza powstała kolonia niemiecka Józefin (nazwa pochodzi od imienia dziecka właściciela). Bezpośrednio po przybyciu osadników (z Petrikau) rozpoczęto budowę kaplicy ewangelickiej (poświęconej po odbudowie w 1896 r.) i szkoły. Według zestawienia z 1929 r. („Biuletyn Informacyjny nr 6/2001” Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie) w Józefinie w posiadaniu ewangelików znajdowało się 8 gospodarstw, co stanowiło 29% ogólnej liczby gospodarstw. Ludność niemiecka została wysiedlona w 1940 r. z rozkazu władz hitlerowskich. Kaplica i szkoła zostały zniszczone w okresie II wojny światowej.

Obecnie znajduje się tutaj cmentarz ewangelicki z 2 połowy XIX w., o powierzchni 0,3 ha. Miejscowość należy do parafii pw. Chrystusa Pana Zbawiciela w Podgórzu.