Ochoża-Kolonia

Położenie geograficzne (23° 21 'E i 51° 12'N)

Miejscowość powstała w 1919 r. po parcelacji dóbr Ochoża (obecnie większość, wraz z miejscowością Ochoża, znajduje się na obszarze Gmina Wierzbica). Nazwa jest używana od 1970 r. Według danych z 2000 r. mieszkają tutaj 224 osoby oraz funkcjonuje 60 gospodarstw.

W granicach Ochoży Kolonii znajdują się pozostałości zabudowań folwarcznych (obecnie w rękach prywatnych). W okresie II wojny światowej w miejscowości miała miejsce egzekucja 7 mieszkańców wsi (24 maja 1942 r.).

Ochoża Kolonia należy do parafii NMP Królowej Polski w Stawie.