Janów

Położenie geograficzne (23°23'E i 51°09'N)

Dawna kolonia niemiecka, założona w 1871 r. przez Wilhelma Kamenza, na gruntach majątku Nowosiólki (nazwa pochodzi według tradycji od imienia syna właściciela). Osadnicy przybyli z Radomia, Kalisza i Piotrkowa.

W 1873 r. powstała niewielka kaplica (rozbudowana w 1881 r.) i miejscowość była siedzibą kantoratu ewangelickiego. Według zestawienia z 1929 r. („Biuletyn Informacyjny nr 6/2001” Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie) w Janowie w posiadaniu ewangelików znajdowało się 80 gospodarstw, co stanowiło 95% ogólnej liczby gospodarstw. Ludność niemiecka została wysiedlona w 1940 r. z rozkazu władz hitlerowskich.

W okresie międzywojennym w Janowie funkcjonowała szkoła powszechna. W 1939 r. pracował tutaj Leon Kreja. W Janowie zachował się dawna świątynia ewangelicka (do 1999 r. wykorzystywana jako szkoła) z początków XX w. oraz cmentarz ewangelicki z przełomu XIX i XX w. o powierzchni 0.30 ha z nagrobkami z początków XX w. Obecnie w miejscowości istnieje 26 gospodarstw i zamieszkuje blisko 300 osób (stan z 2000 r.).

Przy drodze Chełm-Lublin funkcjonuje zajazd „Trzy Dęby” z restauracją i pokojami hotelowymi. Janów należy do parafii pw. Chrystusa Pana Zbawiciela w Podgórzu.