Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - PGI-003

Urząd Gminy Chełm

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

PGI-003


Wymagane wnioski


PGI-003-01 - poprawnie wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Lista wniosków


PGI-003-01  ( kliknij tutaj aby pobrać wniosek )


Wymagane załączniki


- Mapa orientacyjna w skali 1:10 000 lub ewidencyjna z naniesioną działką

- Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Sekretariat – Dziennik Podawczy


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

 

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, mienia komunalnego

tel: 694 076 337 lub 82 563 65 53

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Wymagane opłaty


Wysokość opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wynosi:

Od wypisu:

do 5 stron 30 złotych,

powyżej 5 stron 50 złotych.

Od wyrysu:

20 złotych za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 (nie więcej niż

200 złotych).


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście

Urząd Gminy Chełm

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, mienia komunalnego

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

- korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


przewidywany termin załatwienia sprawy w tutejszym Urzędzie maksymalnie do 14 dni.


Tryb odwoławczy


Brak


Informacje dodatkowe


Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: tel: 694 076 337 lub 82 563 65 53

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./


 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw