Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

DZIAŁANIE 321
 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
 
1. „Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Chełm”
Okres realizacji: 2014 - 2015
Celem projektu była: Poprawa warunków życia mieszkańców poprezz budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Chełm w miejscowościach: Pokrówka, Żółtańce - Kolonia, Żółtańce, Zawadówka.

 

DZIAŁANIE 413
WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU OBJĘTEGO PROW
NA LATA 2007 -2013

1. „Budowa siłowni wewnętrznej na terenie Gminy Chełm w miejscowości Rożdżałów”
Czas realizacji rok 2014 .

2. „Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Chełm w miejscowościach Srebrzyszcze, Okszów, Żółtańce”
Czas realizacji 2014

3. „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełm w miejscowościach Depułtycze Królewskie-Kolonia, Depułtycze Królewskie, Nowosiółki - Kolonia, Podgórze, Rudka, Staw i Weremowice”
Okres realizacji 2014

4. „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Uher”
Okres realizacji 2014/2015

5. „Budowa małej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Chełm w miejscowości Janów - zadaszenie podestu scenicznego”
Okres realizacji 2011-2012

6. „Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów poprzez sporządzanie i serwowanie tradycyjnych produktów regionalnych charakterystycznych dla terenu Gminy Chełm”
Okres realizacji 2011-2012

7. Tytuł projektu: ,,Promocja walorów turystycznych Gminy Chełm”.          

Celem projektu była promocja walorów turystycznych Gminy Chełm. Zakres projektu obejmował: zakup i wykonanie tablic informacyjno - promocyjnych oraz wykonanie „Wirtualnego spaceru”. Projekt został napisany z myślą o wypromowaniu terenu Gminy Chełm jako obszaru niezwykle atrakcyjnego turystycznie.

Projekt realizowany w okresie: listopad 2012 - czerwiec 2013 r.

 
DZIAŁANIE 313, 322, 323
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
 
1. „Centrum Kulturalno - Sportowe Gminy Chełm w Rożdżałowie – przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej”
Przebudowa świetlicy oraz jej wyposażenie (komputery, meble, sprzęt RTV), budowa sieci informatycznej oraz alarmowej, roboty budowlane i instalacyjne wewnątrz i zewnątrz, budowa placu zabaw.

2. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strupinie Małym z funkcją kulturalno -dydaktyczną”
Budowa świetlicy od podstaw wraz z pełnym wyposażeniem (meble, komputery, sprzęt RTV) oraz zagospodarowanie terenu na zewnątrz (kostka brukowa), plac zabaw, hot spot.

3. „Multimedialne Centrum Informacyjno–Dydaktyczne Gminy Chełm w Janowie – przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej”
Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej, pełny remont budynku wraz z wyposażeniem (meble, sprzęt komputerowy, RTV), wyposażenie terenu wokół świetlicy w obiekty małej architektury, plac zabaw, sieć teleinformatyczna i monitoring, hot spot.
 
4. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Nowosiółkach”
Zakres prac obejmował: budowę budynku parterowego, nie podpiwniczonego z dachem dwuspadowym, budowę boiska sportowo-rekreacyjnego, utwardzenie terenu z kostki brukowej, pełne wyposażenie (meble, komputery, sprzęt RTV).


5. „Przebudowa budynku świetlico-remizy wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Starych Depułtyczach”
Zakres prac obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, przebudowę konstrukcji więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego, budowę opaski odwadniającej z kostki betonowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ogrodzenia i budowę zbiornika bezodpływowego.
W ramach projektu wybudowane zostało boisko sportowo-rekreacyjne.

6. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia
w Żółtańcach"

Projekt obejmował: modernizację budynku świetlicy wiejskiej, utwardzenie terenu z kostki brukowej, ogrodzenie i wyposażenie terenu w plac zabaw dla dzieci.

7. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chełmskich”
Budowa ścieżki rowerowej z kostki na terenie Gminy Chełm wzdłuż drogi krajowej nr 12.

Okres realizacji 2013 – 2014.
 
DZIAŁANIE 4.1/413
WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”
 
1. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm w miejscowościach: Janów, Rudka, Ochoża - Kolonia, Pokrówka, Żółtańce - Kolonia, Zawadówka”
Okres realizacji projektu 2009 – 2010

2. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej Gminy Chełm poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Janów, Okszów, Okszów-Kolonia i Srebrzyszcze”
Okres realizacji 2011-2012

Zakres prac obejmował: budowę boiska rekreacyjnego ze sztuczną murawą i ogrodzeniem w miejscowości Janów, budowę placu zabaw w Okszowie z dojazdem, utwardzenie działki wraz z remontem zjazdu i budowę zatoki parkingowej w Okszowie Kolonii, budowę boiska rekreacyjnego z zatoką parkingową i ogrodzeniem w Srebrzyszczu.

3. „Poprawa infrastruktury kultury Gminy Chełm poprzez modernizację budynków świetlic pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne w miejscowościach: Parypse, Rożdżałów i Staw”
Okres realizacji 2011-2012
Świetlica Parypse
 
Świetlica Staw
 
Zakres prac obejmował remont świetlic w trzech miejscowościach została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, ściany zewnętrzne budynków docieplono, wymieniono obróbki blacharskie, ogrodzenie wykonano z siatki, zamontowano instalacje wodno - kanalizacyjną, instalację ogrzewania, dojścia i dojazdy zostały wykonane z kostki brukowej.