Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

Inwestycje współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

1. „Rozbudowa budynku szkoły i budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego Zespołu Szkół w Stołpiu”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa VIII
Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.

2. ,,Południowe barwy krajobrazu Gminy Chełm – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż biegu rzeki Uherki”     
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa VII, Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.
Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne.
Umowa podpisana o dofinansowanie w dniu 13.10.2010 r. w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim, a Gminą Chełm procent dofinansowania 70%.  Projekt obejmował budowę ścieżki rowerowej o długości ponad 3 km wraz
z infrastrukturą towarzyszącą. Ścieżka przebiega przez miejscowości Żółtańce i Żółtańce Kolonię. Jej początek zaplanowano na ulicy Metalowej, zaś koniec przy zalewie Żółtańce, gdzie w projekcie uwzględniono budowę pomostu pływającego,
a także dużego placu zabaw z miejscem przeznaczonym na krąg ogniskowy. Wybudowana została także nowoczesna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Dla podniesienia bezpieczeństwa został zainstalowany monitoring, a także specjalne lampy solarno–wiatrowe oraz oświetlenie LED zamontowane w nawierzchni ścieżki.

Termin realizacji projektu: 2010.11.15 – 2012.08.31

3. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Chełm”
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -  2013 Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego.

4. Wsparcie działań marketingowych kluczem rozwoju gospodarczego gminy Chełm
Osi Priorytetowe II Infrastruktura ekonomiczna
Działania 2.4. Marketing gospodarczy Schemat B.