Zgłoszenia do XVIII Turnieju Piłki Nożnej "Dzikich Drużyn"

Zgłoszenia do XVIII Turnieju Piłki Nożnej "Dzikich Drużyn" o Puchar Wójta Gminy Chełm przyjmowane będą do dnia 1 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Chełm, pokój nr 13.

* Terminy rozgrywek 7, 14 sierpnia 2016 r. (w zależności od liczby zgłoszonych drużyn)

Skrócony regulamin

* Do udziału mogą być zgłaszane drużyny wyłącznie z terenu Gminy Chełm (max. 20 zawodników), których piłkarze są mieszkańcami Gminy Chełm,

* Nie dopuszcza się gry zawodników zrzeszonych,

* Warunkiem udziału w Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn" o Puchar Wójta Gminy Chełm (w losowaniu grup) jest dostarczenie Karty Zgłoszenia zawierającej następujące dane:

* pełną nazwę drużyny,

* nazwisko i imię, adres zameldowania, PESEL oraz podpis każdego zawodnika,

* oświadczenie rodziców w przypadku zawodnika niepełnoletniego

* zaznaczone nazwisko kapitana z kontaktowym numerem telefonu.

Dane potrzebne są do ubezpieczenia wszystkich zawodników oraz do weryfikacji pod względem zgodności z regulaminem.

* W turnieju biorą udział zawodnicy w wieku powyżej 15 lat. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w turnieju za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

* Warunkiem udziału w rozgrywkach jest posiadanie ze sobą do wglądu dokumentu tożsamości z fotografią

* Spotkanie organizacyjne odbędzie się 2 sierpnia 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Chełm, o czym kapitanów drużyn zawiadomimy telefonicznie.

KARTY ZGŁOSZEŃ, REGULAMIN, DODATKOWE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE W URZĘDZIE GMINY CHEŁM, BIURO PROMOCJI GMINY, tel. 82 5636553 w. 38 oraz na www.gmina.chelm.pl.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA