Zawody OSP

8 maja w na Zalewem Żółtańce (gm. Chełm) odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach wzięło udział trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ze Strupina Dużego, Weremowic i Rożdżałowa oraz sześć dorosłych drużyn OSP z Rożdżałowa, Krzywic, Strupina Dużego, Weremowic, Starych Depyłtycz i Żółtaniec. Strażacy-ochotnicy mogli wykazać się umiejętnościami w takich konkurencjach jak sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Ponadto dorosłe drużyny OSP miały pokaz musztry, który nie liczył się do klasyfikacji końcowej.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
1.    Weremowice      
2.    Strupin Duży       
3.    Rożdżałów
Ochotnicze Straże Pożarnicze:
1.       Stare Depułtycze
2.       Strupin Duży
3.       Weremowice
4.       Krzywice
5.       Rożdżałów
6.       Żółtańce
Zawody przeprowadzili sędziowie z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie pod dowództwem mł. bryg. Sławomira Watrasa.. Drużyny otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez Gminę Chełm, które wręczali komendant miejski PSP w Chełmie bryg. Zbigniew Raźniewski, wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba, przewodniczący rady gminy Chełm, Artur Kubacki, zastępca wójta Lucjan Piotrowski.