Zaproszenie na II Regionalne Zawody Rowerowe na Trenażerach Multimedialnych


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w II Regionalnych Zawodach Rowerowych na Trenażerze Multimedialnym.


 

Biuro Promocji Gminy Chełm uprzejmie informuje, że pod patronatem Wójta Gminy Chełm Wiesława Kociuby, wraz z AZART Grupa Peleton oraz Sportowym Wolontariatem Dziecięcym CEMEX – ZSO Nr 1 w Chełmie organizują Regionalne Zawody Rowerowe na Trenażerze Multimedialnym, które odbędą się 11 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Żółtańcach (sala gimnastyczna) przy ul. Metalowej 89. Zawody rozpoczną się o godzinie 1000

Impreza ma na celu: popularyzację sportów rowerowych wśród społeczności lokalnej, integrację dzieci i młodzieży ze środowiskiem lokalnym, zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach WF i na innych zajęciach sportowych organizowanych w szkole i gminie, popularyzację sportów do wyboru, sportów całego życia, zdrowego stylu życia w rekreacji rodzinnej, w tym rekreacji osób niepełnosprawnych, „sportowego zaktywizowania rodziców”, „połączenia WF-u z edukacją zdrowotną”, „ożywienia sportowego całej gminy” jak również „zachęcenia do aktywnych form wypoczynku” oraz propagowanie idei Sportowego Wolontariatu Dziecięcego CEMEX – ZSO 1 CHEŁM.

Ostateczny termin potwierdzający udział w imprezie to 1 marca 2017 r. Szczegółowe informacje na temat Zawodów dostępne są poniżej w załącznikach.

1. Regulamin Zawody Rowerowe 2017

2. Karta Zgłoszenia

3. Oświadczenie - zgoda rodziców