XVI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta

Wyszystkich miłośników piłki nożnej z terenu gminy Chełm zapraszamy do udziału w XVI Turnieju Piłki Nożnej ,,Dzikich Drużyn" o Puchar Wójta Gminy Chełm.Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane będą do dnia 31 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy Chełm, pokój Nr 13.

* Terminy rozgrywek 10,15 lub 17 sierpnia 2014 r. (w zależności od liczby zgłoszonych drużyn)
*Do udziału mogą być zgłaszane drużyny wyłącznie z terenu Gminy Chełm (max. 20 zawodników), których piłkarze są mieszkańcami Gminy Chełm,
* Dopuszcza się grę w drużynie sześciu zawodników zrzeszonych.
* Warunkiem udziału w Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn" (w losowaniu grup) jest dostarczenie Karty Zgłoszenia zawierającej następujące dane:
*pełną nazwę drużyny,
*nazwisko i imię, adres zameldowania, data urodzenia, PESEL oraz podpis każdego zawodnika
*oświadczenie rodziców w przypadku zawodnika niepełnoletniego
*zaznaczone nazwisko kapitana z kontaktowym numerem telefonu.

Dane potrzebne są do ubezpieczenia wszystkich zawodników oraz do weryfikacji pod względem zgodności z regulaminem.

*Warunkiem udziału w rozgrywkach jest posiadanie ze sobą do wglądu dokumentu tożsamości z fotografią

* 5 sierpnia 2014 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Chełmodbędzie się spotkanie kapitanów zgłoszonych drużyn w sprawie losowania boisk oraz  przydziału drużyn do poszczególnych grup rozgrywek.

KARTY ZGŁOSZEŃ, REGULAMIN, DODATKOWE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE W URZĘDZIE GMINY CHEŁM, BIURO PROMOCJI GMINY, tel. 82 5636553 w. 38, 509 688 103 oraz na www.gmina.chelm.pl.

Regulamin turnieju

Karta zgłoszenia

Oświadczenie opiekuna