XI Turniej Piłki Halowej

Zapraszamy do udziału w XI Turnieju Mieszkańców Gminy Chełm w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Chełm. Turniej odbędzie się w dniach 25-26 stycznia 2014 r. Szczegóły w Regulaminie. Zebranie organizacyjne przedstawicieli drużyn biorących udział w Turnieju odbędzie się w dniu 20 stycznia 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chełm. Obecność obowiązkowa.

REGULAMIN XI TURNIEJU MIESZKAŃCÓW GMINY CHEŁM W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

O PUCHAR WÓJTA GMINY CHEŁM

I. Cel Turnieju:

-  integracja miłośników sportu Gminy Chełm,

-  zawieranie nowych znajomości w przyjaźni wśród startujących,

-  mobilizacja gmin do organizacji zawodów w halowej piłce nożnej,

-   kontynuowanie rozpoczętego turnieju,

-  doskonalenie nabytych umiejętności z piłki nożnej,

II. Organizatorzy;

-  Biuro Promocji Gminy Chełm –  dyr. Ryszard Mielniczuk

-   Zespół Szkół w Uhrze - dyr. Bogumiła Ryszkiewicz

-   Zespół Szkół w Stawie – dyr. Katarzyna Śniatkowska

-  Szkolny Klub Sportowy - Zbigniew Pułajdowicz, Beata Kiełbasa

III. Termin i miejsceTurnieju:

-  zawody odbędą się w dniach 25-26 styczeń 2014 r. w salach gimnastycznych Zespołu Szkół w Uhrze i Stawie w dwóch turach:

I tura – 25 stycznia  rozgrywki eliminacyjne - Uher  i Staw,

II tura- finały w Stawie,

-  Karty Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą w pok. Nr 13 Urzędu Gminy Chełm lub sekretariacie do dnia 16 stycznia 2014 r.

-  zawody rozpoczynają się 25 stycznia o godz. 9:00 (patrz pkt a),

-  finał zawodów 26 styczeń godz. 9:00 w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Stawie,

-  losowanie drużyn 20 styczeń 2014 r.  o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chełm .

IV. Uczestnictwo:

-  zespół może liczyć 10 zawodników,

-  w turnieju może uczestniczyć każdy, kto jest na stałe zameldowany na terenie Gminy Chełm. Od zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda od rodziców (lub prawnych opiekunów). O dopuszczeniu do zawodów decyduje zameldowanie potwierdzone dokumentem tożsamości.

V. Sposób Przeprowadzenia Zawodów:

-  turniej odbywa się zgodnie z przepisami PZPN,

-  drużyna składa się z 4 osób  (3 zawodników + bramkarz)

-  czas gry 2x10 min + 3 minuty przerwy,

-zawody rozegrane będą piłką halową nisko odbijającą,

-   wygrana  drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt,

-  o kolejności miejsc decyduje: większa ilość zdobytych punktów; wynik bezpośredniego spotkania; lepsza różnica bramek; większa liczba zdobytych bramek; rzuty karne

VI. Sprawy finansowe

-  koszt ubezpieczenia ponosi organizator

-  koszty organizacyjne ponosi organizator

-  koszty udziału i przyjazdu ponoszą uczestnicy

-    wpisowe do turnieju wynosi 25 zł. Od drużyny (gry eliminacyjne, finał).

VII. Nagrody

-  za zajęcie I-VI miejsca drużyna otrzymuje: puchar, nagrody rzeczowe i dyplomy,

-  za pozostałe miejsca drużyna otrzymuje pamiątkowe dyplomy,

-  zawodnik z największą liczbą zdobytych bramek „Król Strzelców" , najlepszy bramkarz turnieju, najstarszy zawodnik turnieju otrzymują nagrody,

-  dla wszystkich uczestników turnieju organizator zapewnia napoje orzeźwiające.

VIII. Sprawy różne

-  w sprawach spornych ostateczną decyzję będzie podejmował Organizatorzy

-  uczestników obowiązuje odpowiedni ubiór i sprzęt sportowy (buty halowe lub inne obuwie sportowe z białą podeszwą)

o sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje wyłącznie Organizatorzy.

- KARTA ZGŁOSZENIA

- OŚWIADCZENIE