XI Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego

XI Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Mieszkańców Gminy Chełm o Puchar Wójta

Regulamin turnieju:
I.       Miejsce zawodów: Sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Uhrze
II.      Termin     zawodów:  9.XI.2013r. godz. 9.00 – losowanie; 9.30 - otwarcie turnieju

III.      Cel zawodów
Popularyzacja tenisa stołowego jako formy czynnego wypoczynku mieszkańców gminy Chełm. Zachęcanie młodzieży i rodziców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Integracja mieszkańców Gminy Chełm poprzez sport.

IV.   Uczestnictwo:
W zawodach biorą udział wszyscy chętni mieszkańcy oraz pracownicy gminy Chełm w następujących kategoriach wiekowych;

Kobiety: do 30 lat; powyżej 30 lat
Mężczyźni: do 30 lat; powyżej 30 lat

V.      System rozgrywania turnieju:
Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym, zgodnie z przepisami PZTS.

VI.   Nagrody  i wyróżnienia:
Zawodnicy za miejsca I - III otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

VII. Organizatorzy:
Szkolny Klub Sportowy „Uher”, Gmina Chełm

VIII.Uwagi końcowe:
Zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe. Wszelkie interpretacje niniejszego regulaminu należą do organizatorów.

Gmina Chełm - Gmina promująca zdrowie poprzez sport