XIII Otwarty Turniej Piłki Siatkowej

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w MEMORIALE  IM. EUGENIUSZA CHOMIARCZUKA XIII  OTWARTYM TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY CHEŁM.

Termin –  9 kwietnia 2016 r. (sobota). Godzina rozpoczęcia – 9.00. Miejsce –  Zespół Szkół w Strupinie Dużym. Cel imprezy – popularyzacja piłki siatkowej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców Gminy Chełm.

Warunki uczestnictwa – w Turnieju biorą udział drużyny składające się maksymalnie  z 8 osób (6 zawodników grających + 2 rezerwowych) w wieku powyżej 15 lat. W Turnieju biorą udział wyłącznie osoby niezrzeszone w klubach sportowych. Drużynę zgłasza kapitan na specjalnym druku, podając nazwę drużyny i jej skład w terminie do 6 kwietnia 2016 r. do godz. 12:00. 

Zgłoszenia –Zgłoszenia przyjmuje Biuro Promocji Gminy, pok. nr 13., tel. (82) 563 65 53 Karty zgłoszenia do pobrania na stronie www.gmina.chelm.pl. 

System rozgrywek – Rozgrywki prowadzone będą w oparciu o przepisy PZPS. Mecze trwają do 2 wygranych setów. 

Nagrody – organizator zapewnia puchary, nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE