Wstrzymany Nabór Wniosków przez WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wstrzymał nabór wniosków dla osób fizycznych na przedsięwzięcia w zakresie  wymiany kotłów cieplnych i odnawialnych źródeł energii, który był realizowany w latach ubiegłych. Od 3 kwietnia do końca czerwca bieżącego roku prowadzony jest jedynie nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Wstrzymanie naboru wniosków jest związane z projektem uruchomienia przez NFOŚiGW dużego programu krajowego antysmogowego  dla osób fizycznych na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków i wymianą kotłowni cieplnych. Projekt programu jest na etapie jego zatwierdzenia i będzie on wdrażany na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzki Fundusz.
 
Jacek Mazurek
WFOŚiGW w Lublinie
Biuro Terenowe w Chełmie
082 562 75 96