Ogłoszenie Wójta Gminy Chełm

INFORMACJA 

O WYNIKACH DRUGICH  PRZETARGÓW  USTNYCH  NIEOGRANICZONYCH  NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ROŻDŻAŁÓW, JANÓW I ŻÓŁTAŃCE .

Zgodnie z §  12 pkt. 1.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2014 roku poz. 1490 ze zmianami) – Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości wyniki drugich przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2021 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 9oo na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 736 położonej w obrębie Rożdżałów, oznaczonej nr 112/2  położonej w obrębie Janów  i nieruchomości niezabudowanych położonych  w obrębie Żółańce oznaczonych nr. działek : 379/40 i 379/45 :

Pobierz treść ogłoszenia