Ogłoszenie Wójta Gminy Chełm

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami)  oraz  zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XXX/281/2021 r.  z dnia 26 lutego 2021 - Wójt Gminy Chełm  podaje do publicznej wiadomości WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  NA  OKRES DO 3 LAT NA  RZECZ  DOTYCHCZASOWYCH DZIERŻAWCÓWÓW.

 

L.p.

Nazwa obrębu

- położenia nieruchomości

Nr działki

lub jej część

Powierzchnia

NR

KW

Wysokość czynszu

w q żyta

Termin wnoszenia

czynszu

Opis

i przeznaczenie

Uwagi

1.

Zagroda

468 oraz cz. dz. 450 i cz.74/8

0,90

68063

1,80

Do 15.09.

każdego

roku

Lasy i zalesienia

 

2.

Zagroda

cz.dz. nr 74/8

0,07

68063

0,14

Do 15.09.

każdego

roku

Lasy i zalesienia

 

3.

Weremowice

cz.dz. nr.

364/1,366/1374/1,   404/1,404/5

0,3556

42509

0,3556

Do 15.09.

każdego

roku

Łąki i pastwiska, lasy i zalesienia

 

4

Pokrówka

Cz.dz.nr. 398

1,00

GN-CH.7532.136. 2019. WŚ

2,00

Do 15.09.

każdego roku

Tereny rolne

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 05 kwietnia 2021 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, zamieszcza się również na stronie internetowej urzędu: www.gmina.chelm.pl ,oraz  stronie BIP ,przesłano do Sołtysów celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, a informację o jego wywieszeniu zamieszczono w prasie lokalnej. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro lub pod telefonem (082) 563-65-53 w godz. 8oo-15oo.

                                                                                                            z up. Wójta

                                                                                                                                                                                                      Paweł Ciechan

                                                                                                                                                                                                  SEKRETARZ GMINY