Kompleksowa organizacja festiwalu na rzecz Gminy Chełm -,,Fuzja kultur"

,,Kompleksowa organizacja festiwalu na rzecz Gminy Chełm pod tytułem: ,,Fuzja kultur - wymiana doświadczeń i tradycji partnerów projektu Inwestycje i turystyka
– szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej"

W związku z realizacją projektu partnerskiego ,,Inwestycję i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.4,,Promocja i współpraca - komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego", informujemy o umieszczeniu ogłoszenia o przetargu "Kompleksowa organizacja festiwalu na rzecz Gminy Chełm pod tytułem: ,,Fuzja kultur - wymiana doświadczeń i tradycji partnerów projektu Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej". Ogłoszenie dostępne pod linkiem: 

http://www.gmina.mielec.pl/przetargi/zamowienia-publiczne/699-pue271152013.html