Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Fp-009a (od 1.01.2021)

Urząd Gminy Chełm

Referat Podatków i Opłat

Fp-009a


Wymagane wnioski


Fp-009-01a – poprawnie wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 01 stycznia 2021 roki


Lista wniosków


Fp-009-01a  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)

 Wymagane załączniki


Brak


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Sekretariat – Dziennik Podawczy


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

 

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat Podatków i Opłat

Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

tel: 82 567 44 12

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane opłaty


Nie pobiera się


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście

Urząd Gminy Chełm

Referat Podatków i Opłat

Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

- korespondencyjnie: Urząd Gminy wysyła dokumenty za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt

 Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Termin złożenia


Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkaniowej pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkanej odpadów komunalnych, albo też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


Termin załatwienia sprawy


Nie dotyczy


Tryb odwoławczy


Nie przysługuje


Informacje dodatkowe


- Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.)

- Uchwała nr XIX/176/2020 Rady Gminy Chełm z dnia 27.05.2020 r.