Wniosek o wydanie zgody na umieszczanie w pasie drogowym drogi gminnej - PGI-009

Urząd Gminy Chełm

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

PGI-009


Wymagane wnioski


PGI-009-01 - wniosek o wydanie zgody na umieszczanie w pasie drogowym drogi gminnej


Lista wniosków


PGI-009-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonymi granicami i podanymi wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz wymiarami rzutu poziomego wybudowanego urządzenia


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Sekretariat – Dziennik Podawczy


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat Planowania , Gospodarki i Infrastruktury

Stanowisko ds. Infrastruktury technicznej

tel: 82 563 73 63

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane opłaty


- Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego, a także stawki opłaty za umieszczenie urządzeń na pasie drogowym określonej Uchwałą Nr XXXI/311/2013 Rady Gminy Chełm z dnia 29.11.2013 r. zmieniona Uchwałą Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 21.12.2015 r.

- 17 zł tylko w przypadku pełnomocnictwa


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika:

 

Urząd Gminy Chełm

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

Stanowisko ds. Infrastruktury technicznej

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


1 miesiąc (w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin załatwienia sprawy może się wydłużyć do 2 miesięcy)


Tryb odwoławczy


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm


Informacje dodatkowe


- Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 82 563 73 63


Podstawa prawna


- Uchwała Nr XXXII/311/2013 Rady Gminy Chełm z dnia 29 listopada 2013 r.

- Uchwała Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 21 grudnia 2015 r.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.1481 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).