Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - OrSO-002

Urząd Gminy Chełm

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

OrSO-002

 


Wymagane wnioski


- OrSO-002-01 – formularz zgłoszenia lub utraty dowodu osobistego


Lista wniosków


OrSO-002-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)

link do wniosku na ePUAP


Wymagane załączniki


- do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie dokumentu elektronicznego lub w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.


Dokumenty do wglądu


Dokument pozwalający ustalić tożsamość.


Sposób i miejsce składania dokumentów

- posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej,

- za osoby małoletnie, ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator.

 

1. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać:

Urząd Gminy Chełm

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich
Stanowisko ds. Ewidencji ludności, dowodów osobistych
ul. Gminna 18, Pokój nr 22
22-100 Pokrówka

Godziny przyjęć interesantów:


poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30.

wtorek: od 7.30 do 16.00.

piątek: od 7.30 do 15.00.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

tel: 82 564 55 54
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.


Wymagane opłaty


Brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

- posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.


Termin złożenia


Niezwłocznie


Termin załatwienia sprawy


Niezwłocznie


Tryb odwoławczy


Brak


Informacje dodatkowe


- zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące,

- zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie,

- w przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego należy niezwłocznie złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 391),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).