Sołectwa

L.p.

Sołectwo

Sołtys

1.

Depułtycze Królewskie

Wilkos  Przemysław

2.

Depułtycze Królewskie -Kolonia

Klajn  Marek

3.

Henrysin

Psuja  Beata

4.

Horodyszcze

Wazelin  Janina

5.

Horodyszcze - Kolonia

Boś Patrycja

6.

Janów

Czwarnowski  Jerzy

7.

Józefin

Juziuk Waldemar

8.

Koza Gotówka

Rubik  Bożena

9.

Krzywice

Droszcz Marek

10.

Ludwinów

Dolińska  Renata

11.

Nowe Depułtycze

Kozina Andrzej

12.

Nowiny

Danak  Joanna

13.

Nowosiółki

Kaczmarczyk Waldemar

14.

Nowosiółki - Kolonia

Ulrych Dorota

15.

Ochoża -  Kolonia

Floruk Ryszard

16.

Okszów

Semeniuk Czesław

17.

Parypse

Siermiński Mieczysław

18.

Podgórze

Jarosz Krzysztof

19.

Pokrówka

Małgorzata Roman Niemiec

20.

Pokrówka - Bazylany

Janusz Stańkowski

21.

Rożdżałów

Judczyc Paweł

22.

Rudka

Sobański Piotr

23.

Srebrzyszcze

Klajnert  Mirosław

24.

Stańków

Skibiński Zenon

25.

Stare Depułtycze

Tatara Marian

26.

Staw

Łuczkiewicz  Jerzy

27.

Stołpie

Radziszewska Beata

28.

Strupin Duży

Jagnicki  Andrzej

29.

Strupin Łanowy

Nafalski Piotr

30.

Strupin Mały

Filipczuk Jerzy

31.

Tytusin

Nowosad  Tomasz

32.

Uher

Cichosz Justyna

33.

Weremowice

Zaj  Anna

34.

Wojniaki

Michalski  Kazimierz

35.

Wólka Czułczycka

Bejda Krystyna

36.

Zarzecze

Olszewski  Zenon

37.

Zagroda

Dziekańska Justyna

38.

Zawadówka

Lachowski  Piotr

39.

Żółtańce

Kotek  Aneta

40.

Żółtańce -  Kolonia

Wawryca  Barbara