IX TURNIEJ MIESZKAŃCÓW GMINY CHEŁM


REGULAMIN
IX TURNIEJU MIESZKAŃCÓW GMINY CHEŁM
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY CHEŁM
WIESŁAWA KOCIUBY
 
I. CEL TURNIEJU
 
- integracja miłośników sportu gminy Chełm
- zawieranie nowych znajomości i przyjaźni wśród startujących
- mobilizacja Gmin do organizacji zawodów w halowej piłce nożnej
- kontynuowanie rozpoczętego Turnieju
- doskonalenie nabytych umiejętności z piłki nożnej
 
II. ORGANIZATOR
 
- Wójt Gminy Chełm – Wiesław Kociuba,
- Dyrektor Zespołu Szkół w Uhrze – Bogumiła Ryszkiewicz,
- Dyrektor Zespołu Szkół w Stawie – Zofia Siermińska,
- Szkolny Klub Sportowy – Zbigniew Pułajdowicz, Beata Kiełbasa.
 
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
 
- zawody odbędą się w dniach 11-12 luty 2012 r. w salach gimnastycznych Zespołu Szkół
w Uhrze i w Stawie w dwóch turach:
·         I tura – rozgrywki eliminacyjne – UHER – STAW
·         II tura – finały – STAW
- zgłoszenie drużyn przyjmowane będą w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Chełm
- zawody rozpoczną się11 lutego o godz. 900
- finał zawodów 12 lutego o godz. 900 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Stawie
- losowanie drużyn 6 lutego 2012 r. w świetlicy Urzędu Gminy Chełm, godz. 1500
 
IV. UCZESTNICTWO
 
- zespół może liczyć 10 zawodników
- w turnieju może uczestniczyć każdy, kto jest na stałe zameldowany na terenie gminy Chełm. Od zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów). O dopuszczeniu do zawodów decyduje zameldowanie potwierdzone dokumentem tożsamości.
  
V. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
 
- turniej odbywa się zgodnie z przepisami PZPN,
- drużyna składa się z 4 osób (3 zawodników + bramkarz),
- gry 2 x 10 minut + 3 minuty przerwy,
- zawody rozgrywane będą piłką halową nisko odbijającą.
 
VI. PRZEPISY GRY
 
- za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną
0 punktów
- o kolejności miejsc decyduje:
 • większa ilość zdobytych punktów
 • wynik bezpośredniego spotkania
 • lepsza różnica bramek
 • większa liczba zdobytych bramek
 • rzuty karne
 
VII. SPRAWY FINANSOWE
 
- koszty ubezpieczenia ponosi organizator
- koszty organizacji ponosi organizator
- koszty udziału/podróży pokrywają uczestnicy
- wpisowe do turnieju wynosi 25 zł. od drużyny (gry eliminacyjne, finał)
 
VIII. NAGRODY
 
- za zajęcie miejsce I-VI drużyny otrzymują: puchar, nagrody rzeczowe i dyplomy
- za pozostałe miejsca drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy
- zawodnik z największą ilością zdobytych bramek „Król strzelców”, najlepszy bramkarz turnieju, najstarszy zawodnik turnieju otrzymują nagrody
- dla wszystkich uczestników turnieju organizator zapewnia napoje orzeźwiające
 
IX. SPRAWY RÓŻNE
 
- w sprawach spornych ostateczną decyzję będzie podejmował organizator
- uczestników obowiązuje odpowiedni ubiór i sprzęt sportowy ( buty halowe lub inne obuwie sportowe z białą podeszwą)
- o sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje wyłącznie organizator
 
Podział drużyn na grupy

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STAWIE
11.02.2012 r.
 1. OKSZÓW II
 2. NOWOSIÓLKI
 3. POKRÓWKA
 4. STRUPIN II

ZESPÓŁ SZKÓŁ W UHRZE
11.02.2012 r.

 1. STRUPIN DUŻY
 2. OKSZÓW I
 3. PARYPSE
 4. UHER TEAM

Do półfinałów awansują trzy najlepsze zespoły z każdej z grup.

Załącznik:
Karta zgłoszenia