Rowerowe Topienie Marzanny

W związku z organizacją rajdu rowerowego pt. VI Rowerowe Topienie Marzany z Niedźwiedziem, mamy przyjemność zaprosić mieszkańców gminy Chełm do udziału w tym nietypowym rajdzie a przy okazji otworzyć na dobre sezon rowerowy 2015.

Czytaj więcej...

Turniej Piłki Halowej

 31 stycznia w Zespole Szkół w Stawie odbył się XII Turniej Mieszkańców Gminy Chełm o Puchar Wójta. W turnieju uczestniczyli następujące drużyny: FC ŻÓŁTAŃCE, STRUPIN DUŻY, PARYPSE, WEREMOWICE, GRUBE LOLO – POKRÓWKA. Mecze odbyły się na bardzo wysokim poziomie, zawodnicy z dużym zaangażowaniem uczestniczyli  w rozgrywkach, pokazując wysoki poziom techniczny w poszczególnych akcjach, czego dowodem były przepiękne bramki .

Czytaj więcej...

Siłownie na terenie gminy

Już  można korzystać z nowych siłowni plenerowych. Siłownie na świeżym powietrzu mają zachęcić mieszkańców do ruchu i sprzyjać integracji. Siłownie plenerowe powstały nad Zalewem Żółtańce, w Okszowie i Srebrzyszczu. Koszt inwestycji to 34 822,68 zł. Na to zadanie uzyskano dotację w wysokości 22 648,90 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wszystkie urządzenia mają certyfikaty potwierdzające ich pełną zgodność z polskimi normami bezpieczeństwa, są przystosowane do użytkowania na otwartej przestrzeni przez osoby w różnym wieku. Zamontowano różnorodny sprzęty do ćwiczeń: jeździk, biegacz, orbitek, twister potrójny. Przy każdym urządzeniu znajduje się instrukcja użytkowania.  W Rożdżałowie wykonano siłownię wewnętrzną. Koszt inwestycji to 37 945,50 zł. Dofinansowanie w kwocie 24 715,45 zł. pozyskano z PROW na lata 2007-2013. Znajduje się w niej 7 urządzeń do ćwiczeń. Budowa siłowni to kolejny etap działań w kierunku poszerzenia bazy rekreacyjno – sportowej, która ma służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy oraz turystom.

Czytaj więcej...

XVI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta

Wyszystkich miłośników piłki nożnej z terenu gminy Chełm zapraszamy do udziału w XVI Turnieju Piłki Nożnej ,,Dzikich Drużyn" o Puchar Wójta Gminy Chełm.Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane będą do dnia 31 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy Chełm, pokój Nr 13.

* Terminy rozgrywek 10,15 lub 17 sierpnia 2014 r. (w zależności od liczby zgłoszonych drużyn)
*Do udziału mogą być zgłaszane drużyny wyłącznie z terenu Gminy Chełm (max. 20 zawodników), których piłkarze są mieszkańcami Gminy Chełm,
* Dopuszcza się grę w drużynie sześciu zawodników zrzeszonych.
* Warunkiem udziału w Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn" (w losowaniu grup) jest dostarczenie Karty Zgłoszenia zawierającej następujące dane:
*pełną nazwę drużyny,
*nazwisko i imię, adres zameldowania, data urodzenia, PESEL oraz podpis każdego zawodnika
*oświadczenie rodziców w przypadku zawodnika niepełnoletniego
*zaznaczone nazwisko kapitana z kontaktowym numerem telefonu.

Czytaj więcej...