Zawody OSP

8 maja w na Zalewem Żółtańce (gm. Chełm) odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach wzięło udział trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ze Strupina Dużego, Weremowic i Rożdżałowa oraz sześć dorosłych drużyn OSP z Rożdżałowa, Krzywic, Strupina Dużego, Weremowic, Starych Depyłtycz i Żółtaniec. Strażacy-ochotnicy mogli wykazać się umiejętnościami w takich konkurencjach jak sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Ponadto dorosłe drużyny OSP miały pokaz musztry, który nie liczył się do klasyfikacji końcowej.

Czytaj więcej...