Zaproszenie na XIX Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Młodzieży Gminy Chełm o Puchar Wójta

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Chełm do udziału i wspólnego kibicowania w XIX Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego Młodzieży Gminy Chełm o Puchar Wójta, który odbędzie się 14 maja w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Żółtańcach. Celem zawodów jest popularyzacja tenisa stołowego jako formy czynnego wypoczynku młodzieży Gminy Chełm, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszamy młodych tenisistów!

Regulamin turnieju:

I.  Miejsce zawodów

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Żółtańcach.

II. Termin zawodów

 14.05.2016 r.

godz. 900 – losowanie,

godz. 930 – otwarcie turnieju.

III.  Cel zawodów

Popularyzacja tenisa stołowego jako formy czynnego wypoczynku młodzieży Gminy Chełm. Zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. Integracja mieszkańców Gminy Chełm poprzez sport.

IV. Uczestnictwo

W zawodach może brać udział młodzież mieszkająca na terenie Gminy Chełm w następujących kategoriach wiekowych:

Dziewczynki: klasy IV i młodsze; klasy V i VI,

Chłopcy: klasy IV i młodsze; klasy V i VI.

V. System rozgrywania turnieju

Turniej rozgrywany będzie systemem radzieckim, zgodnie z przepisami PZTS.

VI. Nagrody i wyróżnienia

Zawodnicy za miejsca I - III otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

VII. Uwagi końcowe

Zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe. Wszelkie interpretacje niniejszego regulaminu należą do organizatorów.

VIII. Organizatorzy

Zespół Szkół w Żółtańcach - Zbigniew Rymczuk, tel. 502-321-821,

Biuro Promocji Gminy Chełm.