Zaproszenie na XIV Turniej Tenisa Stołowego Mieszkańców Gminy Chełm

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Chełm do udziału w XIV Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego Mieszkańców Gminy Chełm o Puchar Wójta Gminy Chełm, który odbędzie się 26 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Uhrze. Szczegółowe informacje i regulamin poniżej.
 Regulamin turnieju:

I. Miejsce zawodów

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Uhrze.

II. Termin zawodów

26 listopada 2016 r.

900 - losowanie

930 - otwarcie turnieju

III. Cel zawodów

Popularyzacja tenisa stołowego jako formy czynnego wypoczynku mieszkańców Gminy Chełm. Zachęcanie młodzieży i rodziców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Integracja mieszkańców Gminy Chełm poprzez sport.

IV. Uczestnictwo

W turnieju biorą udział wszyscy chętni mieszkańcy oraz pracownicy Gminy Chełm w następujących kategoriach wiekowych:

Kobiety: do 30 lat,

Mężczyźni: do 30 lat; powyżej 30 lat.

V. System rozgrywania turnieju

Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym, zgodnie z przepisami PZTS.

VI. Nagrody i wyróżnienia

Zawodnicy za miejsca I - III otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

VII. Organizatorzy

Biuro Promocji Gminy Chełm,

Zespół Szkół w Uhrze - Zbigniew Pułajdowicz.

VIII. Uwagi końcowe

Zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe. Wszelkie interpretacje niniejszego regulaminu należą do organizatorów.

Gmina Chełm - Gmina promująca zdrowie poprzez sport!