Zaproszenie do udziału w XIV Turnieju Piłki Halowej

 

Zapraszamy do udziału w XIV TURNIEJU MIESZKAŃCÓW GMINY CHEŁM W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA, który odbędzie się 21 stycznia 2016 r. w Uhrze. Informacje szczegółowe w Regulaminie. 

Zgłoszenia przyjmowane są do środy 18.01.2017 r. do godz. 1500 w Urzędzie Gminy Chełm, pok. nr 13 na Kartach Zgłoszeń. Spotkanie orgazniacyjne i losowanie drużyn odbędzie się 18 stycznia 2017 r. o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Chełm. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w Turnieju pod warunkiem dostarczenia pisemnego zezwolenia od rodziców lub opiekuna prawnego. Wymagane dokumenty w załącznikach poniżej.

 REGULAMIN TURNIEJU

 KARTA ZGŁOSZENIA

 OŚWIADCZENIE