XVII Turniej Piłki Nożnej "Dzikich Drużyn" o Puchar Wójta Gminy Chełm

Zgłoszenia do Turnieju Piłki Nożnej "Dzikich Drużyn" przyjmowane będą do dnia 31 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy Chełm, pokój Nr 13.

* Terminy rozgrywek 8, 9 sierpnia 2015 r. (w zależności od liczby zgłoszonych drużyn)

Skrócony regulamin

*Do udziału mogą być zgłaszane drużyny wyłącznie z terenu Gminy Chełm (max. 20 zawodników), których piłkarze są mieszkańcami Gminy Chełm,

* Dopuszcza się grę w drużynie dwóch zawodników zrzeszonych.

* Warunkiem udziału w Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn" (w losowaniu grup) jest dostarczenie Karty Zgłoszenia zawierającej następujące dane:

*pełną nazwę drużyny,

*nazwisko i imię, adres zameldowania, PESEL oraz podpis każdego zawodnika

*zaznaczone nazwisko kapitana z kontaktowym numerem telefonu.

Dane potrzebne są do ubezpieczenia wszystkich zawodników
oraz do weryfikacji pod względem zgodności z regulaminem.

*Warunkiem udziału w rozgrywkach jest posiadanie ze sobą do wglądu dokumentu tożsamości z fotografią

*Spotkanie organizacyjne odbędzie po weryfikacji drużyn, o czym kapitanów druzyn zawiadomimy telefonicznie.

KARTY ZGŁOSZEŃ, REGULAMIN, DODATKOWE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE W URZĘDZIE GMINY CHEŁM, BIURO PROMOCJI GMINY, tel. 82 5636553 w. 38, oraz na www.gmina.chelm.pl.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN