XIII Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Chełm do udziału w XIII Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego, który odbędzie się 14 listopada 2015 r. w Zespole Szkół w Uhrze. Szczegółowe informacje i regulamin poniżej.

Regulamin turnieju:

I.       Miejsce zawodów

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Uhrze.

II.      Termin zawodów

 14.XI.2015 r.

godz. 9.00 – losowanie,

godz. 9.30 - otwarcie turnieju.

III.      Cel zawodów

Popularyzacja tenisa stołowego jako formy czynnego wypoczynku mieszkańców Gminy Chełm. Zachęcanie młodzieży i rodziców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Integracja mieszkańców Gminy Chełm poprzez sport.

IV.   Uczestnictwo

W zawodach biorą udział wszyscy chętni mieszkańcy oraz pracownicy Gminy Chełm w następujących kategoriach wiekowych:

Kobiety: do 30 lat,

Mężczyźni: do 30 lat; powyżej 30 lat.

V.      System rozgrywania turnieju

Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym, zgodnie z przepisami PZTS.

VI.   Nagrody i wyróżnienia

Zawodnicy za miejsca I - III otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

VII. Uwagi końcowe

Zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe. Wszelkie interpretacje niniejszego regulaminu należą do organizatorów.

 

Gmina Chełm - Gmina promująca zdrowie poprzez sport