Turniej Dzikich Drużyn - zgłoszenia

Zapraszamy do udziału w XV Turnieju Piłkarskim Dzikich Drużyn o Puchar Wójta Gminy Chełm. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane będą do dnia 26 lipca 2013 r. w Urzędzie Gminy Chełm, pokój Nr 13.

* Terminy rozgrywek 4,11, lub15 sierpnia 2013 r. (w zależności od liczby zgłoszonych drużyn)
* Do udziału mogą być zgłaszane drużyny wyłącznie z terenu Gminy Chełm (max. 20 zawodników), których piłkarze są mieszkańcami Gminy Chełm,
* Dopuszcza się grę w drużynie dwóch zawodników zrzeszonych.
* Warunkiem udziału w Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn" (w losowaniu grup) jest dostarczenie Karty Zgłoszenia zawierającej następujące dane:
* pełną nazwę drużyny,
* nazwisko i imię, adres zameldowania, datę urodzenia, PESEL oraz podpis każdego zawodnika
* zaznaczone nazwisko kapitana z kontaktowym numerem telefonu.

Dane potrzebne są do ubezpieczenia wszystkich zawodników oraz do weryfikacji pod względem zgodności z regulaminem.

*Warunkiem udziału w rozgrywkach jest posiadanie ze sobą do wglądu dokumentu tożsamości z fotografią

* 30 lipca 2013 r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Chełm odbędzie się spotkanie kapitanów zgłoszonych drużyn w sprawie losowania boisk oraz  przydziału drużyn do poszczególnych grup rozgrywek.

KARTY ZGŁOSZEŃ, REGULAMIN, DODATKOWE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE W URZĘDZIE GMINY CHEŁM, BIURO PROMOCJI GMINY, tel. 82 5636553 w. 38, 5009688103 oraz na www.gmina.chelm.pl.

KARTA ZGŁOSZENIA (pdf)           REGULAMIN(pdf)