Turniej Siatkówki w Strupinie Dużym

Mieszkańców Gminy Chełm zapraszamy do udziału w MEMORIALE  IM. EUGENIUSZA CHOMIACZUKA XII  OTWARTYM TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY CHEŁM, który odbędzie się 30 MAJ 2015 r. w Zespole Szkół w Strupinie Dużym. Szczegółowe informacje, regulamin, karty zgłoszeń poniżej.

Regulamin:

Termin -  30.V.2015 r. (sobota), Godzina rozpoczęcia – 9.00

Miejsce -  Zespół Szkół w Strupinie Dużym

Cel imprezy – popularyzacja piłki siatkowej  oraz aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców Gminy Chełm

Warunki uczestnictwa – w Turnieju biorą udział drużyny składające  się maksymalnie  z 8 osób ( 6 zawodników grających + 2 rezerwowych) w wieku powyżej 15 lat. W Turnieju biorą udział wyłącznie osoby niezrzeszone w klubach sportowych. Drużynę zgłasza kapitan na specjalnym druku, podając nazwę drużyny i jej skład  w terminie do 28 .05.2015 r.  do godz. 12:00

Zgłoszenia  -  Zgłoszenia przyjmują: Emilia Wesołowska, Marcin Sadowski nauczyciele wychowania fizycznego w  ZS  w Strupinie Dużym – dyrektor Wiesława Greniuk tel. 82 5638016  oraz Biuro Promocji Gminy  pok. Nr 13. Zgłoszenia do pobrania na stronie www.gmina.chelm.pl

System rozgrywek – Rozgrywki prowadzone będą w oparciu o przepisy PZPS.  Mecze trwają do 2 wygranych setów.

Nagrody – za pierwsze 3 miejsca ufundowano pamiątkowe dyplomy,  puchary oraz nagrody  rzeczowe. Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy  za udział w Turnieju.

 

Karta zgłoszenia: