Regionalne Zawody Rowerowe na Trenażerze Multimedialnym 2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w I Regionalnych Zawodach Rowerowych na Trenażerze Multimedialnym.

Biuro Promocji Gminy Chełm uprzejmie informuje, że pod patronatem Wójta Gminy Chełm Wiesława Kociuby, wraz z Team OBST oraz Lokalni Liderzy WF z Klasą organizują Regionalne Zawody Rowerowe na Trenażerze Multimedialnym – pod hasłem „Rower mój przyjaciel”, które odbędą się 19 marca 2016 r. w Zespole Szkół w Żółtańcach (sala gimnastyczna) przy ul. Metalowej 89. Zawody rozpoczną się o godzinie 11.00.  

Impreza ma na celu: popularyzację sportów do wyboru, sportów całego życia, zdrowego stylu życia w rekreacji rodzinnej, w tym rekreacji osób niepełnosprawnych, sportowego zaktywizowania rodziców, połączenia WF-u z edukacją zdrowotną, ożywienia sportowego całej gminy, jak również zachęcenia do aktywnych form wypoczynku.

Ostateczny termin potwierdzający udział w imprezie to 10.03.2016 r. Szczegółowe informacje na temat Zawodów dostępne są poniżej w załącznikach.

1. Regulamin Zawody Rowerowe 2016

2. Karta Zgłoszenia

3. Oświadczenie - zgoda rodziców