Podwójne święto w Rożdżałowie

16 maja w Rożdżałowie (gm. Chełm) odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach wzięło udział dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ze Strupina Dużego i Weremowic oraz sześć dorosłych drużyn OSP z Rożdżałowa, Krzywic, Strupina Dużego, Weremowic, Stawu i Żółtaniec. Strażacy-ochotnicy zawodniczyli ze sobą w takich konkurencjach jak musztra, sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. 

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

1.       Strupin Duży
2.       Weremowice

Ochotnicze Straż Pożarnicze:

1.       Rożdżałów
2.       Strupin Duży
3.       Weremowice
4.       Krzywice
5.       Staw
6.       Żółtańce

Zawody przeprowadzili sędziowie z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie pod dowództwem mł. bryg. Sławomira Kozieja. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Chełm, które wręczali zastępca wójta Lucjan Piotrowski oraz ml. Bryg. Sławomir Koziej.

17 maja, również w Rożdżałowie,  odbyły się uroczystości jubileuszowe obchodów 90. lecia miejscowej drużyny pożarniczej. Uroczystość rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych oraz drużyn OSP z terenu gminy, następnie odbyło się wciągnięcie flagi na masz, po którym to rozpoczęła się msza święta polowa. Mszę koncelebrowali proboszcz parafii w Kumowie ks. Zygmunt Wożniak oraz ks. Grzegorz Zając. W części oficjalnej zostały wręczone: Złote Medale za Sługi dla Pożarnictwa - został udekorowany sztandar OSP Rożdżałowa oraz Wiesław Kociuba, Lucjan Piotrowski, Wiesław Wepa, Adam Marzec, Piotr Gałan, Lucjan Jarocki, Jerzy Józak, Jacek Bornus, Tadeusz Pokrzycki, Zenon Woszczyński, Marian Wróblewski, Marek Klekotka, pośmiertnie: Krzysztof Kosiniec, Wiesław Bornus; Srebrne medale otrzymało  15 druhów, Brązowe medale otrzymało 34 druhów, Odznaki Strażak Wzorowy otrzymało 44 druhów. Powyższe odznaczenia wręczali druh Adam Rychliczek wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chełmie, mł. bryg. Janusz Andrzejuk Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz Lucjan Piotrowski zastępca wójta gminy Chełm. W części artystycznej wystąpili Kabaret DUNIA, Kapela KATARYNA oraz Zespół Pieśni i Tańca Gminy Chełm UCHERZACY.